Zoek resultaten : 61 afbeeldingen gevonden


Frederiksoord
Koninklijk Bezoek

Frederiksoord
Hotel 'Frederiksoord' met Directeurswoning

Frederiksoord
Driesprong

Frederiksoord
G.A. van Swieten Tuinbouwschool


Frederiksoord
G.A. v. Swieten Tuinbouwschool

Frederiksoord
Hotel Frederiksoord

Frederiksoord
Hotel 'Frederiksoord'

Frederiksoord
Majoor van Swietenlaan


Frederiksoord
Majoor v. Swietenlaan

Frederiksoord
Gezicht in den Tuin der Gerard Adr. van Swieten Tuinbouwschool

Frederiksoord
G.A. v. Swieten Middelbare Tuinbouwschool

Frederiksoord
Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool


Frederiksoord
Woningen 'Maatij van Weldadigheid'

Frederiksoord
Schoolgebouw en Kassen der Gerard Adriaan van Swietenschool

Frederiksoord
Mandenmakerij, Maatschappij van Weldadigheid

Frederiksoord
De Droge kom


Frederiksoord
R.C. Kerk

Frederiksoord
Graaf van Limburg Stierumlaan

Frederiksoord
Gezicht op de brug

Frederiksoord
Kassen der Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool


Frederiksoord
Majoor van Swietenlaan

Frederiksoord
Postkantoor

Frederiksoord
Groet uit

Frederiksoord
Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool


Frederiksoord
Huize 'Westerbeek'

Frederiksoord
Huize Westerbeek

Frederiksoord
N.H. Kerk met Pastorie

Frederiksoord
Beukenlaan


Frederiksoord
Molen

Frederiksoord
Tuingezicht b.d. G.A. v. Swieten Tuinbouwschool

Frederiksoord
Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool

Frederiksoord
Leiboomenlaan in G.A. v. Swieten Tuinbouwschool


Frederiksoord
In de Franschen tuin

Frederiksoord
Boschgezicht

Frederiksoord
Gezicht in de Tuin der Tuinbouwschool

Frederiksoord
Rosarium van de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool


Frederiksoord
Gezicht in de Tuin der Tuinbouwschool

Frederiksoord
Bloemenkas in de G.A. v. Swieten Tuinbouwschool

Frederiksoord
Broeikas in de G.A. van Swieten Tuinbouwschool

Frederiksoord
Graaf van Limburg Stierumlaan