Zoek resultaten : 661 afbeeldingen gevonden


Leeuwarden
Sophialaan

Leeuwarden
Gevangenis

Leeuwarden
Bij Stadhuis

Leeuwarden
Voorstreek, Bonefacius Hospitaal met Toren R.K. Kerk


Leeuwarden
Westersingel. Molen

Leeuwarden
Nieuwstad

Leeuwarden
Gebroeders Hoogerhuis na ontslag van Wiebren voor gevangenpoort

Leeuwarden
Nijverheidstentoonstelling Juli-Aug. 1906


Leeuwarden
Prinsentuin. Randversiering

Leeuwarden
Stationsweg - Voorstreek - Nieuwstad Vleeschmarkt

Leeuwarden
Hofplein m. Us Heit - Stadswaaag - Stationsweg

Leeuwarden
Kelders - Station - De Oldehove


Leeuwarden
Beurs

Leeuwarden
Ambachtsschool

Leeuwarden
Noordersingel

Leeuwarden
Tehuis voor Militairen


Leeuwarden
Sophialaan Station

Leeuwarden
Willemskade

Leeuwarden
Westerplantage

Leeuwarden
Schavernek


Leeuwarden
Klein Schavernek

Leeuwarden
Panorama richting Nouw-Nieuwstad

Leeuwarden
Vliet, met gezicht op de molen

Leeuwarden
Mercurius Fontein


Leeuwarden
Kanselarij

Leeuwarden
Kanselarij

Leeuwarden
Bleekerstraat. Schoenmakerij

Leeuwarden
Bij de Put. Boekh. J. Hettema


Leeuwarden
Kon. bezoek 9 Sept. 1925

Leeuwarden
Prins Hendrikbrug

Leeuwarden
Beurs

Leeuwarden
Over de Kelders


Leeuwarden
Kanselarij

Leeuwarden
St. Bonifaciuskerk

Leeuwarden
Pelikaan-Kerk

Leeuwarden
Station


Leeuwarden
Graansilo Koopmans

Leeuwarden
Noordvliet

Leeuwarden
Wirdumerdijk

Leeuwarden
Laatste samenkomst der Leeuwarder Schutterij, 31 Juli 1907