Zoek resultaten : 39 afbeeldingen gevonden


Sappemeer
Dr. Aletta Jacobs Lyceum

Sappemeer
R.K. Kerk

Sappemeer
Margrietpark

Sappemeer
Groeten uit. Noorderstraat - Centrum


Sappemeer
Dr. Aletta Jacobs Lyceum

Sappemeer
Hooghout-Oosteinde

Sappemeer
Rijks Hoogere Burgerschool

Sappemeer
R.K. Kerk


Sappemeer
Gezicht Benthuisterbrug

Sappemeer
Wolter Meubelhandel

Sappemeer
Fabrieken-Oosteinde

Sappemeer
Doopsgezinde kerk met pastorie


Sappemeer
Margrietpark

Sappemeer
Station Sappemeer-Oost

Sappemeer
Post- en Telegraafkantoor

Sappemeer
Ned. Herv. Kerk


Sappemeer
Gezicht Noorder- en Zuiderstraat. Westeind

Sappemeer
Gezicht Parkstraat

Sappemeer
R.H. Burgerschool

Sappemeer
Gezicht Molenhooghout


Sappemeer
Gezicht Zuiderstraat

Sappemeer
Gezicht Winschoterdiep met Noorderstraat

Sappemeer
Doopsgez. Kerk met Pastorie

Sappemeer
Gezicht Slochterstraat


Sappemeer
Noorder- en Zuiderstraat

Sappemeer
Noorderstraat

Sappemeer
Groeten uit

Sappemeer
Burgerschool, Borgerebrug, Bonthuisterbrug


Sappemeer
Geref. Kerk

Sappemeer
Stationskoffiehuis

Sappemeer
Gezicht Zuiderstraat met Molenhooghout

Sappemeer
Gezicht Noorder en Zuiderstraat


Sappemeer
Margrietpark

Sappemeer
Groet uit

Sappemeer
Gezicht Achterdiep

Sappemeer
Doopsgez. Kerk met Pastorie


Sappemeer
Villa's familie Bakker

Sappemeer
Winkelhoek

Sappemeer
Groet uit