Zoek resultaten : 48 afbeeldingen gevonden


Wieringen
Kantine

Wieringen
Haven. Zuiderzeewerken

Wieringen
Kroonprins en Fam.

Wieringen
De ex Kroonprins als Hoefsmid


Wieringen
De verbinding met het vaste land bijna tot stand gebracht

Wieringen
Zuiderzeewerken

Wieringen
Het bewerken van den bezaaiden grond

Wieringen
Korte verbinding tussche Wieringen en 't vaste land bijna tot st


Wieringen
Zuiderzeewerken

Wieringen
Zuiderzeewerken

Wieringen
Bouw uitwateringssluis Den Oever

Wieringen
Tocht over de bevroren Zuiderzee op 22 Feb. 1929 van het op de '


Wieringen
De Ex-Kroonprins als Hoefsmid

Wieringen
Havengezicht Oever

Wieringen
--

Wieringen
Westerland


Wieringen
Betonweg over Wieringen met restaurant 'Veltman'

Wieringen
Hubertus en Friedrich. 2 Zoons van de ex-Kroonprins

Wieringen
Westerland

Wieringen
Zuiderzeewerken. Een van de drie complexen van 5 uitwateringsslu


Wieringen
Zuiderzeewerken. Het maken van de 107 x 30 Meter groote ziekstuk

Wieringen
Zuiderzeewerken. Het graven van slooten voor de verkaveling van

Wieringen
Zuiderzeewerken. De werkzaamheden aan den afsluitdijk naar Fries

Wieringen
Zuiderzeewerken. De 2000-tons groote schutsluis bij Den Oever


Wieringen
Groeten uit

Wieringen
Westerland

Wieringen
Het spuien der Uitwateringsluizen

Wieringen
Sluizenbouw


Wieringen
De stroom in het sluitgat van 'De Vlieter' op den dag der sluiti

Wieringen
Jeugdherberg Oosterland

Wieringen
Haven Oever

Wieringen
Sluisje in oude Wieringer Zeedijk


Wieringen
De werkzaamheden aan den afsluitdijk naar Friesland. Het sluiten

Wieringen
Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst

Wieringen
Schutsluis nabij den Oever

Wieringen
Groeten uit


Wieringen
Groeten uit

Wieringen
Type Oude Man

Wieringen
Westerland

Wieringen
Afsluitdijk Wieringen - Friesland