Over deze site

Op www.picturesfrom.nl staan de afbeeldingen van de oude ansichtkaarten die de afgelopen 18 jaar verkocht zijn op www.postcardsfrom.nl, in totaal ruim 120.000 stuks van voornamelijk Nederland in de periode van circa 1898 tot 1970. De beeldbank wordt geleidelijk aan 'gevuld' met nieuwe afbeeldingen van oude ansichtkaarten.

De afbeeldingen op deze site zijn per stuk te bekijken in 75dpi met watermerk en vrij voor gebruik.

Auteursrecht

Picturesfrom.nl respecteert de wettelijke bepalingen in verband met intellectueel eigendom van de beelden zoals te zien op deze site. Picturesfrom.nl doet zijn uiterste best om te achterhalen of en zo ja waar eventuele rechten van derden op het materiaal berusten. Indien u afbeeldingen in deze beeldbank tegenkomt waar naar uw mening dat u daar auteurs- of andere rechten aan kunt ontlenen en/of gegronde bezwaren heeft tegen publicatie via het Internet, dan wordt u vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen.

Aansprakelijkheid

Deze site is met grote zorg samengesteld door R. van Kessel Dienstverlening. Niettemin kunnen zich incidenteel onvolkomenheden voordoen. R. van Kessel Dienstverlening aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Picturesfrom.nl streeft er naar om op of via deze website steeds correcte informatie aan te bieden. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt ontvangen of onderhevig is aan tijdelijke interruptie. Picturesfrom.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden, onvolledigheden, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomende uit het gebruik van deze site. Picturesfrom.nl ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Rechten derden

Picturesfrom.nl heeft zijn best gedaan om de rechthebbenden van het getoonde materiaal op deze website op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet indien dat volgens de wet noodzakelijk is. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Mocht u menen dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan vragen wij u contact met ons op te nemen.

Privacy

In geval van de registratie van persoonsgegevens op onze website conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. R. van Kessel Dienstverlening kan echter niet instaan voor privacy-bescherming van de hyperlinked websites.

Op de Picturesfrom.nl site en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing

Copyright © 2002-2022 R. van Kessel Dienstverlening. All Rights Reserved.