Laatst toegevoegde afbeeldingen


Franeker
Dijkstraat

Hallum
Nieuwe buurt

Huizum
--

Holwerd
Voorstraat


Jubbega
-Schurega. Groet uit

Jorwerd
Groet uit

Kootstertille
Kootsermolen

Kootstertille
Brug


Kollum
't West

Lippenhuizen
Groet uit

Molkwerum
--

Makkum FR
Kerk


Oldeboorn
Westeind Waeze

Oldeboorn
Schoolstraat

Oldeboorn
Ontvangersbuurt

Oldeboorn
Groet uit


Oude Bildtzijl
't Wegje

Oude Bildtzijl
Leijsterstreek

Pingjum
Groet uit

Pingjum
Groet uit


Sloten FR
Hotel Zevenwouden

Stavoren
Smidstraat

Warga
Groote Brug

Joure
Westermeer


Witmarsum
Weltevreden

Witmarsum
--

Warns
--

Weidum
Groet uit


Pietersbierum
Kerk

Twijzel
--

Dongjum
Fotokaart met de plaatselijke jeugd

Siddeburen
Cafe Dorpzicht. Rijtuigverhuurder


Zwolle
Diezerkade

Oud-Zuilen
Galvanistraat

Woubrugge
Panorama

Besoyen
Grootestraat


Slappeterp
--

Wormerveer
Transvaalstraat

Wommels
Bolswarderweg

Wierden
Rijssensche weg