Laatst toegevoegde afbeeldingen


Harlingen
Zakkendragerspijp

Harlingen
Kleine Voorstraat

Harlingen
Franekereind

Harlingen
Zuidooster Singel


Hallum
Kleine Buurt

Gorredijk
N.O. Dubb. straat met Postkantoor

Garijp
Buurt

Franeker
Noorderpoort


Franeker
Gods Acker

Franeker
Dr. Jelle Bangastraat

Franeker
Froonacker

Franeker
Dijkstraat


Franeker
Oud Kaatsveld

Echtenerbrug
Echterbrug

Dronrijp
Logement 'Halfweg' M. Bonnema

Dronrijp
Dorpstraat met Herv. Kerk


Dronrijp
Harlingertrekvaart

Dronrijp
--

Dokkum
Aalsumerpoort

Delfzijl
Optocht Pinksterfeesten


Burum
--

Buitenpost
Voorstraat Oost

Buitenpost
West

Britswerd
Gezicht op


Bolsward
Stoombootkade

Bolsward
Harlingerweg

Bolsward
Rijksstraat

Bolsward
Dijlakker


Boksum
Herv. Past.

Bergumerdam
Draaibrug

Bergumerdam
De drie gekroonde baarzen

Arum
Schoolstraat


Akkrum
Hoogend

Akkrum
Schoolstraat m. Doopsgez. kerk

Akkrum
Mausoleum Coopersburg

Akkrum
Dringelstraat


Amsterdam
Weesperzijde

Westkapelle
--

Westkapelle
Zuidstraat

Arum
Dorpsingang Witmarsummer end