Laatst toegevoegde afbeeldingen


Holwerd
Dorpsstraat

Heerenveen
Burgem. Falkenaweg

Heerenveen
De Dracht

Heerenveen
Achterom


Heerenveen
Paul Krugerstraat

Harlingen
Groote Breedeplaats

Harlingen
Zakkendragerspijp

Harlingen
Kleine Voorstraat


Harlingen
Franekereind

Harlingen
Zuidooster Singel

Hallum
Kleine Buurt

Gorredijk
N.O. Dubb. straat met Postkantoor


Garijp
Buurt

Franeker
Noorderpoort

Franeker
Gods Acker

Franeker
Dr. Jelle Bangastraat


Franeker
Froonacker

Franeker
Dijkstraat

Franeker
Oud Kaatsveld

Echtenerbrug
Echterbrug


Dronrijp
Logement 'Halfweg' M. Bonnema

Dronrijp
Dorpstraat met Herv. Kerk

Dronrijp
Harlingertrekvaart

Dronrijp
--


Dokkum
Aalsumerpoort

Delfzijl
Optocht Pinksterfeesten

Burum
--

Buitenpost
Voorstraat Oost


Buitenpost
West

Britswerd
Gezicht op

Bolsward
Stoombootkade

Bolsward
Harlingerweg


Bolsward
Rijksstraat

Bolsward
Dijlakker

Boksum
Herv. Past.

Bergumerdam
Draaibrug


Bergumerdam
De drie gekroonde baarzen

Arum
Schoolstraat

Akkrum
Hoogend

Akkrum
Schoolstraat m. Doopsgez. kerk