Zoekresultaten : 1477 afbeeldingen gevonden


Groningen
Brum met gevolg der Spaansche Legatie

Groningen
Het Nederlandsche Gezantschap

Groningen
59e Lustrum Hoogeschool 28 juni-3 juli 1909. Gouden Koets

Groningen
Peneranda met Gevolg


Groningen
Stadsbestuur van Munster

Groningen
Spaansche Edelen

Groningen
20 Sept. 1899. Maskerade van het Groningsch Studentencorps

Groningen
20 Sept. 1899. Maskerade van het Groningsch Studentencorps


Groningen
18 Sept. 1899. Eerewacht van het Groningsch Studentencorps

Groningen
20 Sept. 1899. Maskerade Groningsch Studentencorps

Groningen
1672-1922 Carl Rabenhaupt

Groningen
28 Aug. 1922. Kon. Familie voor Stadhuis


Groningen
Tentoonstelling 1903

Groningen
Tentoonstelling 1903. Het Hoofdbestuur

Groningen
Tentoonstelling 1903. Ingangspark

Groningen
Tentoonstelling 1903. Gebouw v. Gron. Nijverheid


Groningen
Tentoonstelling 1903. Ingang Japansch Marktplein

Groningen
Tentoonstelling 1903. Japansch Marktplein

Groningen
Tentoonstelling 1903. Gebouw v. Verlichting, Verwarming, Vervoer

Groningen
Huize Tavenier. Kraamkliniek Diakonessenhuis


Groningen
R.K. Ziekenhuis. Kapel

Groningen
Roomsch-Katholiek-Ziekenhuis-Verl. Heerewweg

Groningen
R.K. Ziekenhuis

Groningen
Lustrum 1909 Winkel J. de Groot, Huishoudellike goederen


Groningen
59e Lustrum Hoogeschool 28 juni-3 juli 1909

Groningen
59e Lustrum Hoogeschool 28 juni-3 juli 1909. Oosterstraat

Groningen
59e Lustrum Hoogeschool 28 juni-3 juli 1909. Heerestraat

Groningen
59e Lustrum Hoogeschool 28 juni-3 juli 1909. Korreweg


Groningen
Academisch Ziekenhuis

Groningen
Acad. Ziekenhuis. Hoofdingang

Groningen
Zenuw afdeling Acad. Ziekenhuis

Groningen
Kinderpaviljoen Acad. Ziekenhuis


Groningen
a.z. Administratie Gebouw en Verpleegsters Eetzaal A. Ziekenhuis

Groningen
Voorzijde Zenuw afdeeling Acad. Ziekenhuis

Groningen
Acad. Ziekenhuis. Zenuwafdeeling

Groningen
Vrouwen afdeling Acad. Ziekenhuis


Groningen
Chirurgische Afd., Prof. Eerland, Acad. Ziekenhuis

Groningen
Diaconessenhuis. Achtergevel

Groningen
Diaconessenhuis. Voorgevel

Groningen
Heerestraat