Zoekresultaten : 1404 afbeeldingen gevonden


Groningen
28 Aug. 1922. Kon. Familie voor Stadhuis

Groningen
Tentoonstelling 1903

Groningen
Tentoonstelling 1903. Het Hoofdbestuur

Groningen
Tentoonstelling 1903. Ingangspark


Groningen
Huize Tavenier. Kraamkliniek Diakonessenhuis

Groningen
R.K. Ziekenhuis. Kapel

Groningen
Roomsch-Katholiek-Ziekenhuis-Verl. Heerewweg

Groningen
R.K. Ziekenhuis


Groningen
Lustrum 1909 Winkel J. de Groot, Huishoudellike goederen

Groningen
59e Lustrum Hoogeschool 28 juni-3 juli 1909

Groningen
59e Lustrum Hoogeschool 28 juni-3 juli 1909. Oosterstraat

Groningen
59e Lustrum Hoogeschool 28 juni-3 juli 1909. Heerestraat


Groningen
59e Lustrum Hoogeschool 28 juni-3 juli 1909. Korreweg

Groningen
Academisch Ziekenhuis

Groningen
Acad. Ziekenhuis. Hoofdingang

Groningen
Zenuw afdeling Acad. Ziekenhuis


Groningen
Kinderpaviljoen Acad. Ziekenhuis

Groningen
a.z. Administratie Gebouw en Verpleegsters Eetzaal A. Ziekenhuis

Groningen
Voorzijde Zenuw afdeeling Acad. Ziekenhuis

Groningen
Acad. Ziekenhuis. Zenuwafdeeling


Groningen
Vrouwen afdeling Acad. Ziekenhuis

Groningen
Chirurgische Afd., Prof. Eerland, Acad. Ziekenhuis

Groningen
Heerestraat

Groningen
Heerestraat


Groningen
Emmaplein

Groningen
Emmaplein

Groningen
Emmaplein

Groningen
Hotel 'Frascati' onmidd. bj het Hoofdstation


Groningen
Trolleybus

Groningen
Groote Markt

Groningen
Groote Markt met Hotel de Doelen

Groningen
Groote Markt


Groningen
Groote Markt Noordzijde

Groningen
Martinitoren

Groningen
Panorama

Groningen
Post- Telegraaf- en Telefoonkantoor


Groningen
Tabaksfabriek der N.V. v.h. Th. Niemeijer

Groningen
In Vogelvlucht

Groningen
--

Groningen
Groote Markt - Laboratorium