Zoek resultaten : 43 afbeeldingen gevonden


Koudum
Ger. Kerk. Interieur

Koudum
Weg - Gallemerdammen

Koudum
Galamalaan

Koudum
Hoofdstraat


Koudum
Klein Beuckenswijk

Koudum
Klein Beukenswijk

Koudum
Het Gemeentehuis

Koudum
Gallamadammen


Koudum
Groeten uit

Koudum
Galamadammen

Koudum
Klein Beukenswijk

Koudum
Nieuwe Begraafplaats


Koudum
De Wiek

Koudum
Dammerscheweg

Koudum
Dammerscheweg

Koudum
Panorama


Koudum
Hotel Eigersma met driesprong

Koudum
Beukelaan

Koudum
Galamadammen

Koudum
Galama - Dammen


Koudum
Beukenlaan

Koudum
M.U.L.O. School

Koudum
Ned. Herv. Kerk

Koudum
Dammensche Weg


Koudum
Galama-Dammen

Koudum
Ned. Herv. Kerk en Diaconie-huis

Koudum
--

Koudum
Beukelaan


Koudum
Groeten uit

Koudum
Kremersbrug

Koudum
Gezicht op de Morra van af Galemadammen

Koudum
Kerk


Koudum
Herv. Pastorie

Koudum
Hoofdstraat

Koudum
Gezicht op

Koudum
Grovestins


Koudum
Kramersbrug

Koudum
De Zandgraverij op het Weste

Koudum
Haven

Koudum
Zwarteweg