Zoek resultaten : 40 afbeeldingen gevonden


Koudum
Ger. Kerk. Interieur

Koudum
Weg - Gallemerdammen

Koudum
Galamalaan

Koudum
Hoofdstraat


Koudum
Het Gemeentehuis

Koudum
Gallamadammen

Koudum
Groeten uit

Koudum
Galamadammen


Koudum
Nieuwe Begraafplaats

Koudum
De Wiek

Koudum
Dammerscheweg

Koudum
Dammerscheweg


Koudum
Panorama

Koudum
Hotel Eigersma met driesprong

Koudum
Beukelaan

Koudum
Galamadammen


Koudum
Galama - Dammen

Koudum
Beukenlaan

Koudum
M.U.L.O. School

Koudum
Ned. Herv. Kerk


Koudum
Dammensche Weg

Koudum
Galama-Dammen

Koudum
Ned. Herv. Kerk en Diaconie-huis

Koudum
--


Koudum
Beukelaan

Koudum
Groeten uit

Koudum
Kremersbrug

Koudum
Gezicht op de Morra van af Galemadammen


Koudum
Kerk

Koudum
Herv. Pastorie

Koudum
Hoofdstraat

Koudum
Gezicht op


Koudum
Grovestins

Koudum
Kramersbrug

Koudum
De Zandgraverij op het Weste

Koudum
Haven


Koudum
Zwarteweg

Koudum
Dammensche Weg

Koudum
Galamadammen

Koudum
Zuivelfabriek