Zoekresultaten : 346 afbeeldingen gevonden


Tilburg
St. Jozefkerk

Tilburg
Goirkestraat met Kerk

Tilburg
Zuidhollandsche Gebakkraam W. Goosen

Tilburg
Standbeeld Petrus Donders


Tilburg
--

Tilburg
Goirkestraat

Tilburg
Heuvel

Tilburg
Tilburgsche industrie, Huiswerker aan het weefgetouw


Tilburg
Monument Koning Willem II

Tilburg
Monument Petrus Donders

Tilburg
St. Annakerk

Tilburg
H. Annakerk. Interieur


Tilburg
Hoefstraat. Kerk H. Antonius van Padua

Tilburg
Interieur kerk van den H. Antonius. Hoefstraat

Tilburg
Interieur St. Antonius en Barbara Kerk. Hoefstraat

Tilburg
H.H. Martelaren van Gorcumkerk. Koestraat


Tilburg
H. Martelaren van Gorcum. Interieur

Tilburg
St. Lidwinakerk

Tilburg
R.K. Kerk Ringbaan-West

Tilburg
O.L. Vrouw van Goede Raad Kerk. Broekhoven I


Tilburg
Pastoor van Arskerk 't Zand

Tilburg
't Zand. R.K. Kerk 'de Goede Herder'

Tilburg
Moederhuis Zusters van Liefde. Oude Dijk 1. Postulanten kapel

Tilburg
Kapel Kweekschool. Mater Misericordiae


Tilburg
Moederhuis. Bidkamer der Kweekelingen

Tilburg
Moederhuis. Novicenkapel. Voorkant

Tilburg
Moederhuis. Groote Kapel

Tilburg
Kapel van Ursulinen Interieur


Tilburg
Kapel van het Novicaat

Tilburg
Piusoord 'Kapel'. Bredaseweg 570

Tilburg
Juvenaat 'Mariahof'. Bredaseweg 558

Tilburg
St. Liduina Pension voor Dames en Heeren. Klooster. Kapel


Tilburg
Sint Jozeph Zorg

Tilburg
Bejaardentehuis St. Jozefszorg

Tilburg
Kapel van het Liefdegesticht 'De Goede Herder'

Tilburg
Fratershuis Petrus Donders


Tilburg
Fraterhuis Joannes Zwijsen. Gasthuisring 56

Tilburg
Kapel van het Missiehuis 'Ave-Maria'

Tilburg
R.K. Kerk

Tilburg
Goirke. Interieur Kerk