Zoekresultaten : 35 afbeeldingen gevonden


Witmarsum
't Slot van Mr. K. de Boer. Kwijt bij PostNL

Witmarsum
Gem. Huis

Witmarsum
Aylva State

Witmarsum
Trambrug


Witmarsum
Nieuwstraat

Witmarsum
Oostend

Witmarsum
Zuivelfabriek

Witmarsum
Dorpsgezicht


Witmarsum
Hoofdstraat

Witmarsum
Doopsgezinde Kerk met Pastorie

Witmarsum
Menno-Simonskerkje gebouwd 1961

Witmarsum
Kerk en Klooster


Witmarsum
Bolswarderstraat

Witmarsum
Arumweg

Witmarsum
Arumerweg

Witmarsum
R.K. Kerk en Klooster


Witmarsum
Menno Simonsz. Monument

Witmarsum
R.K. Kerk en Klooster

Witmarsum
Groeten uit

Witmarsum
Doopsgez. Kerk en Pastorie


Witmarsum
--

Witmarsum
Ned. Herv. Kerk

Witmarsum
Poldermolen 'De Pankoekstermolen'

Witmarsum
Koren- en pelmolen 'De Onderneming'


Witmarsum
Gemeentehuis van Wonseradeel

Witmarsum
Bolswarderstraat

Witmarsum
Bolswarderstraat

Witmarsum
Monument St. Simond


Witmarsum
Gemeentehuis van Wonseradeel

Witmarsum
Paters Augustijnen. Conferentiezaal. Vormingscentrum 'Vinea Domi

Witmarsum
Weltevreden

Witmarsum
--


Witmarsum
Groeten uit

Witmarsum
Groet uit

Witmarsum
Heerestraat